Address

Bosnia & Herzegovina
Visoko 71300, Ravne bb

Working hours

03.-10.mjeseca: svaki dan od 8h-19h
11.-02.mjeseca: svaki dan od 9h-16h

Email

info@piramidasunca.ba

Phone

+387 33 259-935

Book now