Tokom 2022. Fondacija ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ je sa svojim privrednim društvom ‘Bosanske piramide d.o.o.’ uspjela ostvariti najuspješniju kuturno-sportsko-umjetničku sezonu od osnivanja. Slijedi podsjećanje na glavne događaje koji su opleminili energije parka: